Wednesday, 4 April 2012

~TAFSIR SURAH AL –KAUTHAR~


~KKP ANA, ANALISA JUZ AMMA PPISMP 2.04 IPG KPI


SURAH AL –KAUTHAR

menurut pendapat majority ulama’surah ini adalah surah makiyyah,tetapi al-Hassan ‘Ikrimah dan Qatadah pula berpendapat ia adalah surah Madaniyyah. Ini juga adalah pendapat ibnu Kathir.

Nama surah
Surah ini dinamakan al-kauthar kerana ia dimulakan dengan firman Allah yang ditujukuan kepada nabi Muhammad s.a.w. iaitu firmannya  yang bermaksud : “sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di syurga .”  yakni bermaksud kebaikan yang banyak serta berterusan di dunia dan akhirat,antaranya sungai al –kauthar yang terdapat dalam syurga.

Kandungan surah
Surah makiyyah ini  membincangkan tentang tiga perkara utama iaitu  :
       1.            Keterangan tentang kelebihan rahmat Allah dan pemberianNya kepada nabi dengan mengurniakan kepada baginda kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat,antaranya sungai al-kauthar yang ada di dalam syurga.
       2.            Memerintahkan nabi dan umatnya supaya sentiasa mengerjakan sembahyang dengan ikhlas dan menyembelih binatang korban sebagai tanda syukur kepada Allah.
       3.            Menyampaikan berita gembira kepada nabi dengan kemenangan ke atas musuh-musuhnya dan kerugian serta kehinaan menimpa mereka lantaran mereka tercantas daripada setiap kebaikan di dunia da di akhirat.

Sebab turun surah
Al-Bazzar  dan perawi yang lain dengan sanad yang sahih telah meriwayatkan daripada Ibn 'Abbas berkata : pada suatu ketika Kaab bin al-Asyraf dating ke mekah,orang Quraisys bertanya kepadanya “anda adalah ketua mereka? Apakah pendapat anda terhadap orang ini(Muhammad) yang terputus berkat dan keturunan dari kaumnya dan dia menganggap dirinya lebih hebat daripada kami, sedangkan kami adalah keluarga yang kerap mengerjakan haji,sentiasa member minum kepada para hujjaj dan pemegang kunci ka’bah”. Ka’ab menjawab : “kamu lebih baik daripadanya”  lalu turun ayat yang bermaksud : “sesungguhnya orang yang membenci kamu wahai Muhammad dialah yan terputus”             ( al-kauthar 108:3)

Ibn Abi Syaibah dalamm al-musannaf dan Ibn al-munzir telah menampilkan riwayat daripada Ikrimah  katanya : “Muhammad orang yan terputus berkat dan tidaklah berketurunan berbanding kita, lalu turunlah ayat :  ‘sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau wahai Muhammad dialah yang terputus’
Ibn  Hatim telah mengajukan riwayat daripada al-suddi, katanya : “orang quraisys berkata apabila anak lelaki mati terputus keturunan si polan”. Apabila anak lelaki nabi s.a.w  m eninggal dunia,lantas al-Asi bin Wa’il berkata: “ Muhammad telah terputus ( tidak lagi berketurunan )” lalu turun ayat berkenaan. Al –baihaqi  telah mengeluarkan dalam al-Dala’il , hadith yang sama daripada Muhammad bin ali dan menamakan anak lelaki yang meninggal itusebagai al-Qasim. Menerusi Mujahid berkata: “diturun kan  kepada al-Asi bin Wa’il , di mana beliau berkata : aku akan mengejek Muhammad (dengan ejekan ‘batar’)

Tafsir dan ulasan
Firman Allah yang bermaksud : “ sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di syurga” kami memberikan banyak kebaikan kepadamu sehingga sampai ke kemuncaknya,antaranya sebuah sungai di dalam syurga. Allah menjadikannya sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah s.a.w dan  umatnya.kurnia ini merupakan jawapan kepada pihak musuh yang merendah-rendah dan memperkecil-kecilkan nabi . sifat-sifat mulia dan anugerah ini membezakan baginda dengan sifat yang bertentangan iaitu nakhil,kufur dan munafiq yang ada pada orang kafir.
Firman Allah yang bermaksud : “ maka dirikanlah solat kerana tuhanmu dan berkorbanlah”. Oleh kerana kami telah kurniakan kepada engkau (wahai Muhammad) banyak kebaikan di dunia dan akhirat,contohnya sungai al-kauthar,maka lantaran itu, berterusanlah dalam mengerjakan sembahyang yang wajib dan sunat. Tunaikanlah solat dengan penuh ikhlas kerana Allah. Justeru, hanya Allah yang membalas,mengosoh dan memberikan nikmat-nikmatnya kepada kamu.perkara ini ditegaskan dalam firman Allah yang bermaksud: “ katakanlah sesungguhnya solatku, ibadshku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah,tuhan semesta alam, tiada sekutu  baginya dan demikianlah itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerah diri kepada Allah” .           (al-an’am,6 162-163)
Sikap seperti ini tidak sama dengan sikap golongan musyrikin yang menunaikan sembahyang dan berkorban bukan kerana Allah. Lantaran itu Allah memerintahkan nabi supaya bersembahyang dan berkorban hanya kerana Allah semata-mata. Sikap ikhlas baginda bertentangan dengan perbuatan orang munafiq yang hanya bersikap riya’.
Qatadah ‘Ata dan Ikrimah berkata : “bahawa maksud sembahyang di sini ialah sembahyang hari raya dan meyembelih binatang kerana korban”.
Ibn Kathir berpendapat,maksud sembelih yang sebenarnya ialah  menyembelih binatang kerana beribadat selaras dengan hadith al-Barra’ bin ‘Azib menurut al-Bukhari dan Muslim : rasulullah s.a.w sembahyang hari raya kemudian baginda menyembelih binatang korban dan bersabda :
من صلى صلاتنا ,ونسك نسكنا,فقد أصاب النسك,ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له

Sesiapa sembahyang seperti sembahyang kamimenyembelih korban seperti sembelihan korban kami, sesungguhnya mereka memperolehi ganjaran pahala korban dan sesiapa yang menyembelih korban sebelum sembahyang,maka tidak ada pahala untuknya.
Lalu Abu Bardah bin Dinar bangun dan berkata : “wahai Rasulullah , sesungguhnya aku telah menyembelih dua ekor kambing sebelum mengerjakan sembahyang dan aku mengetahui hari ini adalah hari orang gemarkan daging” nabi berkata “kambing kamu itu adalah kambing daging (bukan korban)” beliau berkata: “saya ada seekor lagi unta yang sngat saya sayangberbanding dengan dua ekor kambing tadi,sekiranya disembelih (untuk korban) apakah ia boleh memenuhi tujuan korban untukku.” “ia boleh memenuhi tujuan korban untukmu sahaja dan tidak untuk orang lain selepas kamu”.

PEDOMAN HIDUP DAN HUKUM HAKAM
Surah ini membincangkan beberapa perkara berikut,iaitu :
       1.            Allah telah memberikan kepada nabi Muhammad s.a.w banyak kebaikan hingga sampai kepada kemuncaknya,antaranya sungai al-kauthar di dalam syurga , sepertimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari ,Mualim,Ahmad,al-Tarmizi daripada Anas.
       2.            Allah memerintahkan nabi Muhammad s.a.w. dan umatnya supaya menunaikan sembahang (yang wajib dan sunat) dengan ihklas semata-mata untuk mendapat keredhaan Allah,tanpa mensyirikkanNya dengan yang lain.mereka juga diperintahkan menyembelih binatang korban untuk dihadiahkan kepad fakir miskin di sekitar masjid al-Haram. Ibadah daging korban dan ibadah yang lain mestilah khusus untuk Allah sahaja.
       3.            Sesungguhnya orang yang membenci nabi dan syariat yang dibawa olehnya daripada Allah adalah orang-orang yang tercantas daripada mendapatkan dua kebaikan di dunia dan diakhirat. Mereka tidak meninggalkan sebarang tanda peninggalan sejarah yang bererti untuk diingati yang boleh didengar selepas mereka mati. Justeru mereka tidak beriman dengan risalah kebenaran dan tidak melakukan sesuatu kebaikan semata-mata kerana Allah.

No comments:

Post a Comment

لإاله الإ الله

recharge our iman

glitter mouse

sakura